Giải pháp âm thanh phòng họp – Âm thanh hội thảo

Chi tiết bài viết1Hệ thống âm thanh phòng họp sử dụng hệ thống DB Technology1.1Một số hình ảnh Lạc Việt Audio đã triển khai hệ … Đọc tiếp Giải pháp âm thanh phòng họp – Âm thanh hội thảo