Dòng thương hiệu loa karaoke đến từ Anh Quốc. Hiện đang thuộc sở hữu bởi ông chủ Trung Quốc