Loa nén - Loa phóng thanh - Loa cầm tay thông báo cho làng xã phường